Cieľ

Cieľom tohto blogu je zhromaždiť roztrúsene návody a rôzne vychytavky, ktoré sa týkajú mobilného telefónu Samsung 

GALAXY S. Zároveň sa týmto ospravedlňujem skutočným autorom článkov za ich zverejnenie, vďaka patrí im a nie mne.

08 septembra 2010

Výroba Goldkarty GC

http://www.youtube.com/watch?v=-BpsurBvTR4

I. Skôr ako začnete

1. Niektoré pamäťové karty sa jednoducho nedajú upraviť tak, ako sme sa teraz chystáme, a ak to nefunguje, skúste novú pamäťovú kartu. 2GB Kingston SD karta funguje, tak je na Vás či si zakúpite pred tým ako začnete.

2. Budete potrebovať SD ADAPTER! Môže to byť MicroSD cez USB, ktorý Vám umožní pripojiť SD kartu do USB portu počítača alebo MicroSD SD adaptér (ak máte SD port na Vašom počítači).

II. Nastavenie ADB

1. Postupujte podľa týchto inštrukcií, keď nastavite ADB pre Váš telefón, potom sa vráťte k tomuto postupu a pokračujte.

http://symbianmania.sk/forum/viewtopic.php?p=57070#p57070


III. Vyrobenie Gold karty

1. Vložte pamäťovú kartu, ktorú chcete použiť na výrobu Goldkarty do telefónu.

2. S pamäťovou kartou v telefóne, kliknite na Nastavenie, Karta SD a pamäť telefónu, potom kliknite na Odpojiť kartu SD. Akonáhle ju odpojí, kliknite na Formátovať kartu SD. (Prosím, majte na pamäti, že niektoré pamäťové karty nefungujú, ďalej že to vymaže všetky dáta z SD karty, takže si zálohujte všetky dáta do počítača skôr ako spustíte formatovanie)

3. V telefóne choďte do Nastavenia, aplikácie, vývoj a skontrolujte či je odfajknuté Ladenie USB.

4. * Uistite sa, že máte nainštalovaný SDK a Fastboot správne zo sekcie I!
Pripojte telefón k počítaču a kliknite na štart, ďalej spústiť a napíšte do riadku cmd. Potom zadajte dole uvedené príkazy a stlačte klávesu Enter na konci každého riadku.

cd\
cd\AndroidSDK\tools\
adb devices


(Čakajte na to, aby Vám ukázalo poradové číslo, ak tomu tak nedôjde, nainštalujte ovládače zo sekcie I). Potom zadajte:

adb shell
cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid


5. Zobrazí kód, napíšte kód na nižšie uvedenú stránku (uistite sa, že to píšete presne!)

6. Choďte na túto stránku, http://hexrev.soaa.me (thx Soaa za reverzné prepínače!), Potom vložte kód, ktorý ste práve napísali do textového poľa a kliknite na tlačidlo Odoslať. Bude generovať preložený kód, nahraďte prvé dve číslice automaticky nulami. Zapíšte si to.

7. Teraz na Vašom počítači choďte na http://revskills.de/pages/goldcard.html a zadajte svoj e-mail do príslušného poľa a pre CID zadajte spomínané číslo CID, ktoré Vám bolo generované, ale nahraďte prvé dve číslice dvoma nulami! (Tj. napr. z 12345678910 bude 00345678910). * Vďaka VIPERovi za poskytovanie týchto Gold kariet ZDARMA!

8. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a potom obdržíte goldcard.img prostredníctvom e-mailu. Keď to príde, uložte to do svojho počítača.

9. Teraz choďte na http://download.cnet.com/HxD-Hex-Editor/3000-2352-10891068.html?part=dl-HxDHexEdi&subj=uo&tag=button pre stiahnutie HxD Hex Editora. Uložte ho nainštalujte do počítača.

10. Vytiahnite SD kartu z telefónu a dajte ju do adaptéra SD. Vložte ju do Vášho počítača, tak aby sa Vám ukázal na Vašom počítači ako Vymeniteľný disk.

11. Otvorte Hex Editor (Beží ako administrátor ak sa jedná o Vistu alebo Windows 7) a kliknite na záložku Extras, potom kliknite na Open disk. V physical disks vyberte Removable disk 1(SD kartu stačí dať do počítača). Uistite sa, že je nie je odškrtnuté "Otvoriť len na čítanie". Kliknite na tlačidlo OK ..

12. Prejdite opäť na záložku Extras a kliknite na Open Disk Image. Otvorte goldcard.img, ktorú ste uložili z e-mailu. Teraz by ste mali mať dve položky, jedna je na Removable disc (Vymeniteľný disk) a druhá je goldcard.img
Stlačte tlačidlo OK kedy budete vyzvaní na veľkosť časti 512 (Hard disks /Floppy Disks).

13. Kliknite na kartu Goldcard.img a kliknite na Edit a kliknite na Select all. Potom opäť kliknite na Edit a kliknite na príkaz Copy.

14. Kliknite na Removable Disk 1 (Vaša SD karta) a vyberte offset 00000000 až 00000170, potom kliknite na Edit a potom kliknite na príkaz Paste Write.

15. Kliknite na File a potom kliknite na tlačidlo Save.

16. Zatvorte Hex Editor.

17. Test, čo sme urobili:

Vyberte pamäťovú kartu z počítača a potom ju vráťte späť.
Pokúste sa otvoriť na pamäťovú kartu v počítači (Vymeniteľný disk), ak to umožňuje, je všetko nastavené. Ak sa spýta / povie vám preformátovať kartu, potom opäť skúste kroky 13 až 19. Ak sa Vám vyhodí rovnakú chybu, potom skúste inú pamäťovú kartu.

18. Teraz môžete použiť túto Gold kartu na rootnutie telefónov, ktoré boli predtým nerootnuté!


Odkaz

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

59872.....86844